Spółka Krynicki Recykling (www.krynicki.pl), zajmująca się pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła, chce wejść w IV kw. na rynek New Connect. Warszawska giełda uruchomi ten alternatywny rynek obrotu pod koniec sierpnia.

Firma zamierza przeznaczyć zdobyte pieniądze na wzrost mocy przerobowych. Przychody w 2006 r. osiągnęły poziom 10,4 mln PLN. Spółka ma trzy sortownie do uzdatniania stłuczki szklanej i kontroluje 34% rynku na którym działa.

Na rynku polskim Krynicki Recykling działa od 1998 roku. Przez pięć lat firma funkcjonowała jako przedsiębiorstwo jednoosobowe, natomiast w kwietniu 2003 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wiodącą gałęzią działalności firmy jest pozyskiwanie i uzdatnianie stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w kraju. Kontrahentami firmy są gminy, producenci wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwa komunalne, punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Krynicki Recykling jest w ścisłej współpracy z największymi organizacjami odzysku w Polsce. Posiada wszystkie niezbędne zezwolenia uprawniające nas do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Źródło: ,
Źródło: ''