Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu programów redukcji emisji związków węgla, wszystkie produkowane przez Innovia Films powlekane, biodegradowalne i kompostowalne folie z grupy NatureFlex™ uzyskały status CarbonZero.

NatureFlex™ jest jednym z niewielu materiałów opakowaniowych, który został przetestowany pod kątem wymagań dotyczących kompostowania w ziemi, w warunkach gospodarstw domowych i ścieków, w temperaturze otoczenia, jak również kompostowania na skalę przemysłową, i który uzyskał potwierdzenie zgodności z tymi wymaganiami. Przyznanie tej grupie folii statusu CarbonZero bardzo podnosi wiarygodność ekologicznych referencji tego rodzaju. Po przeprowadzeniu w roku 2007 pełnej Oceny Koła Życia (Life Cycle Assessment – LCA) w odniesieniu do folii NatureFlex™, mającej na celu ilościowe określenie wpływu tych materiałów na środowisko w okresie „od kołyski do bramy wyjazdowej” (czyli od momentu pozyskania surowca do chwili opuszczenia fabryki przez gotową folię), Innovia Films była w stanie określić „ślad węglowy” jaki powlekane, biodegradowalne i kompostowalne folie NatureFlex™ będą „pozostawiały” w roku 2008.

Mówi David Beeby, Dyrektor Naczelny Innovia Films: „ Redukcji śladu węglowego należy dokonywać poprzez podnoszenie efektywności energetycznej i obniżanie zużycia energii, udoskonalanie technologii produkcji i redukcję ilości odpadów. Wiele już zrobiliśmy w tym zakresie i jesteśmy zdecydowani politykę tę kontynuować. Każdy proces produkcyjny nieuchronnie oddziaływuje na środowisko naturalne, a nasze zaangażowanie we wspomniane tu inicjatywy pozwala na zrównoważenie całkowitego wpływu na środowisko produkcji folii NatureFlex™ , a także sprawia, że możemy zapewnić naszych odbiorców, że w momencie opuszczania przez folię fabryki jej status to istotnie CarbonZero”.

Doskonały punkt wyjścia stanowi fakt, że do produkcji folii NatureFlex™ Innovia Films używa wyłącznie surowców odnawialnych; metoda ASTM D6866 pozwala stwierdzić, że odnawialność ta sięga 95%.

W wyniku współpracy z wiodącą na rynku firmą co2balance, która opracowuje programy redukcji związków węgla świadcząc usługi na skalę tak lokalną jak i globalną, kierownictwo Innovia Films zdecydowało o posadzeniu 3000 drzew na plantacji Sand Martin Wood, Faugh, Cumbria. Uzasadnieniem dla decyzji o posadzeniu nowego lasu, utworzonego z wielu odmian typowych dla Wielkiej Brytanii drzew szerokolistnych, w odległości 30 km od fabryki w Wigton był fakt, że folie NatureFlex™ produkowane są właśnie w Cumbrii. Właścicielem i zarządcą lasu jest co2balance, co gwarantuje dalsze prawidłowe prowadzenie hodowli.

Poza tym, Innovia Films bierze udział w programie dostarczania „piecy słonecznych” ubogim społeczeństwom Afryki. Pomaga to ograniczyć wyrąb lasów, zredukować emisję CO2 z otwartych palenisk, obniżyć koszty energii, a także ma korzystny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.

Bazą wszystkich folii z grupy NatureFlex™ jest przezroczysta folia celulozowa wytworzona z odnawialnej masy drzewnej. Powleczenie jej specjalnie opracowanymi, biodegradowalnymi i kompostowalnymi warstwami wierzchnimi umożliwia monitorowanie stopnia przepuszczania przez te folie wilgoci, a w konsekwencji dostarczanie odbiorcom materiałów o rozmaitym przeznaczeniu: od pakowania produktów świeżych, o dużej zawartości wilgoci, po bardziej higroskopijne wyroby piekarnicze.

Folie NatureFlex™ są bardziej sztywne i w większym stopniu orientowane niż wiele obecnych na rynku biopolimerów, co sprawia, że ideanie nadają się do stosowania na standardowych poziomych i pionowych liniach pakujących („flow-wrap” i „form-fill-seal”). Charakteryzują się wysokim połyskiem i przezroczystością, a ich duża antystatyczność bardzo ułatwia obróbkę.

Mówi Andy Sweetman, Dyrektor do Spraw Rozwoju Rynku i Technologii Odnawialnych w Innovia Films: „Folie NatureFlex™ zapewniają użytkownikom wiele korzyści. Nie tylko są biodegradowalne i kompostowalne, co jest istotne dla zwracających uwagę na aspekt ekologiczny, ale również pod względem zachowania na maszynach nie da się ich porównać z żadnym innym materiałem.

Bardzo poszukiwane są folie nadające się do pracy na coraz szybszych maszynach, zachowujące integralność zgrzewu i nie powodujące przestojów i problemów w obróbce. Nas samych wciąż zadziwiają możliwości jakie pod tym względem oferują folie NatureFlex™.”

Główne obszary zastosowań: pakowanie świeżych produktów, szczególnie z grupy produktów organicznych, skrętne opakowania słodyczy, tampony i inne artykuły higieny osobistej.

Wiecej informacji: www.innoviafilms.com

Więcej informacji na temat bilansowania emisji związków węgla i firmy co2balance na stronie www.co2balance.com

NatureFlex™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym Innovia Films Group.

Innovia Films Ltd jest wiodącym producentem dwuosiowo orientowanych folii polipropylenowych (BOPP) i folii celulozowych (Cellophane™), Zakładyprodukcyjne zlokalizowane są w Wielkiej Brytanii (miejscowość Wigton w Cumbrii), USA, Belgii i Australii.

Firma zajmuje czołowe miejsce na światowych rynkach etykiet i folii zabezpieczanych, powlekanych folii opakowaniowych, do owijania oraz folii biodegradowalnych i kompostowalnych produkowanych pod marką NatureFlex™. Zatrudnia ogółem około 1400 pracowników (załoga w fabryce w Wigton, w Cumbrii, liczy 850 osób).


Źródło: ''