Suwary SA, zajmujące się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych, mimo zmiany zasad otrzymywania dotacji dla zakładów pracy chronionej, podtrzymują prognozę wyniku finansowego na 2004 rok - podała spółka w komunikacie. Suwary planują osiągnięcie w 2004 roku 21,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 921 tys. zł zysku na działalności operacyjnej. Według spółki zmiany w dotacjach dla zakładów pracy chronionej nie powinna w istotny sposób wpłynąć na jej działalność. W 2003 r. przychody Suwar wzrosły do 22 mln zł z 18,1 mln zł w 2002 r, a zysk netto spółki wzrósł do 1,95 mln zł, z 635.000 zł. Zysk z działalności operacyjnej Suwar wzrósł w 2003 roku do 1,5 mln zł z 217 tys. zł w 2002 roku