Podpisano list intencyjny w sprawie włączenia do Suwar oddziału Boryszewa w Sochaczewie i prowadzenia dalszej działalności w ramach jednego organizmu gospodarczego.

Zarząd Boryszew S.A. poinformował, że podpisał w dniu 26 stycznia 2007 r. list intencyjny ze spółką Suwary S.A. Strony zgodnie zadeklarowały wolę podjęcia działań zmierzających do włączenia Oddziału Boryszew do Spółki Suwary S.A. i prowadzenia dalszej działalności w ramach jednego organizmu gospodarczego.

Celem strategicznym połączenia jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzięki połączeniu Strony oczekują zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzedaż) oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu (jednolite zarządzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne, redukcje kosztów). Nadrzędną przesłanką planowanej transakcji jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy.

Strony niezwłocznie podejmą działania zmierzające do wyznaczenia najbardziej efektywnej ścieżki osiągnięcia deklarowanych zamierzeń. Po dokonaniu stosownych analiz prawno-ekonomicznych Zarządy obu Spółek przedstawią akcjonariuszom szczegółowe informacje na temat planowanej transakcji oraz zwrócą się do organów statutowych o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie.

Boryszew - oddział w Sochaczewie jest m.in. producentem opakowań z poliolefin (PP, PE) i spienionego polistyrenu (EPS). Oferowane są w sprzedaży łubianki, wiadra i beczki to opakowania obojętne fizjologicznie i odporne na większość związków chemicznych. Posiadają atesty PZH i Instytutu Morskiego, zezwalające na kontakt z żywnością. Chętnie używane przez sadowników, plantatorów przetwórnie owocowo-warzywne i rybne, zakłady cukiernicze, chłodnie i zamrażalnie a także gospodarstwa domowe. Wyjątkowo trwałe, wygodne w transporcie i magazynowaniu, z powodzeniem nadające się do wielokrotnego użycia.

Źródło: Grupa Boryszew
Źródło: ''