Plast-Box prognozuje stały wzrost sprzedaży swoich wyrobów na wschodzie. W związku z sytuacją gospodarczo-energetyczną na Ukrainie, zwiększa się popyt na produkty, które dotychczas nie były szeroko stosowane. Dzięki rozbudowie infrastruktury produkcyjno-magazynowej ukraińskiego zakładu, Plast-Box planuje pozyskać nowe kontrakty od miejscowych producentów farb i lakierów oraz zaspokoić potrzeby nienasyconego rynku.

Szerokie perspektywy na Ukrainie
- Skala rozwoju rynków wschodnich jest trudna do oszacowania, jednak w perspektywie kilku najbliższych lat, zakład na Ukrainie powinien dysponować wyższymi zdolnościami produkcyjnymi niż ten w Polsce. Główny nacisk będzie kładziony na dotychczasowe branże: spożywczą i chemii budowlanej – podkreśla Grzegorz Pawlak, Dyrektor Generalny Plast-Box Ukraina i członek zarządu słupskiego Plast-Box

Stan nasycenia rynku wschodniego jest wielokrotnie niższy niż rynku polskiego, a jego potencjalna chłonność dalece większa. Plast-Box jest naturalnym partnerem dla większości koncernów międzynarodowych, którzy uruchamiają lub planują uruchomić produkcję na wschodzie. Dla producentów zlokalizowanych na terenie Ukrainy, zakup opakowań na miejscu pozwala uniknąć dodatkowych kosztów w postaci cła i drogiego transportu – co ma miejsce w przypadku zakupu opakowań z kraju należącego do UE.

- Na Ukrainie obserwujemy te same procesy, które zachodziły dziesięć lat temu w Polsce. Stale rosnące ceny gazu na tamtejszym rynku spowodowały wzrost zainteresowania ocieplaniem budynków. Dodatkowo standardem staje się wykańczanie mieszkań w systemie euro-remontów, które wymaga działania zgodnie z obowiązującymi normami. Przemysł się rozwija, a dla nas oznacza to wzrost zapotrzebowania na opakowania, zwłaszcza w sferze chemii budowlanej – podkreśla Pawlak.

W związku z optymistycznymi perspektywami rynku, rozbudowywana jest infrastruktura produkcyjno-magazynowa zakładu na Ukrainie. W ramach zaplanowanych działań, dotyczących inwestycji na Ukrainie, realizowana jest budowa nowego obiektu produkcyjno-logistycznego wraz z otoczeniem techniczno-technologicznym (suwnice, agregaty chłodnicze etc.), jak również zakup nowych form do produkcji oraz nowych maszyn wraz z oprzyrządowaniem, celem zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu. Cały projekt jest wdrażany etapami tak, aby możliwe było uruchamianie produkcji na bieżąco. Czas trwania inwestycji to 2 lata, poczynając od I kwartału 2010.

Pod koniec 2010 roku Plast-Box zakupił nową wtryskarkę marki Husky o sile zamykania 800 ton do swojego ukraińskiego zakładu. Do nowej hali na Ukrainie w maju ma trafić kolejna nowa wtryskarka o sile zamykania 1000 ton oraz dodatkowe dwie używane maszyny z zakładu w Słupsku. Spółka przeniesie tam także w najbliższym okresie czasu pierwsze maszyny ze starego zakładu. Dzięki temu poprawiona zostanie efektywność wykorzystania siedmiu wtryskarek pozostałych w starej hali.

- Biorąc od uwagę fakt, że początki na Ukrainie nie należały do łatwych, jesteśmy tym bardziej dumni z tak dynamicznego rozwoju. Mieliśmy do czynienia wielokrotnie z niestabilną sytuację polityczną i gospodarczą, brakiem zaufania do podmiotów zagranicznych, biurokracją oraz brakiem wykwalifikowanej kadry i kwalifikowanych poddostawców. Przezwyciężyliśmy to wszystko dzięki naszej wytrwałości, determinacji, znajomości realiów i wierze w sukces – komentuje Pawlak.


Źródło: ''