W dniu 22 stycznia w Poznaniu w firma Dendros-Konferencje i szkolenia zorganizowała szkolenie poruszające tematykę związaną ze sprawozdawczością do Urzędu Marszałkowskiego w myśl znowelizowanej ustawy o odpadach.

Zmiany, które wprowadza znowelizowana ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku spowodują reorganizację pracy wielu specjalistów zajmujących się ochroną środowiska w swoim miejscu zatrudnienia. Jakie to zmiany i jak się do nich przygotować?! Na te oraz inne pytanie uzyskali odpowiedź licznie zgromadzeni przedstawiciele zakładów oraz przedsiębiorstw komunalnych, zakładów wodociągów i kanalizacji, spółdzielni mieszkaniowych, reprezentanci firm prywatnych.

Spotkanie poprowadziła Małgorzata Knapczyk Naczelnik Wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, która zajmuje się m.in. weryfikacją opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzi ewidencje oraz weryfikacje zbiorczych zestawień sporządzanych przez posiadaczy odpadów.

Prelegentka wygłosiła referat dotyczący najważniejszych zmiany w gospodarce odpadami, które wprowadza ustawa m.in. zwróciła uwagę na przepisy przejściowe. Wskazała także, iż aby w pełni zrozumieć nową ustawę należy poczekać na istotne rozporządzenia, które wskażą szczegóły postępowania w konkretnej sytuacji. Omówiona została także problematyka dotycząca możliwości kontroli ewidencji i rozliczeń przez Urząd Marszałkowski, kary, terminy i odwołania stosowane przez podmioty kontrolne wg aktualnego stanu prawnego. Szkolenie często przybierało charakter dyskusji , dzięki czemu oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy mieli szansę zapoznać się z doświadczeniami innych osób biorących udział w spotkaniu.
Dziękujemy Pani Małgorzacie Knapczyk za poprowadzenie szkolenia oraz opiekę merytoryczną. Uczestnikom spotkana za aktywny udział, Patronom Medialnym za współpracę.
Źródło: ''