26 lutego w Poznaniu odbyły się organizowane przez firmę Dendros Warsztaty "Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami - opłata produktowa". Uczestniczyło w nich blisko 30 osób.

Prowadziła je Jolanta Borowczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie było podzielone na dwie części: pierwsza dotyczyła interpretacji przepisów prawnych, druga polegała na udzieleniu praktycznych rad jak prowadzić sprawozdawczość.

Podczas warsztatów uczestnicy zadawali wiele pytań – problemów, z którymi borykają się w życiu codziennym. Poruszono m. nim problem opakowań wielomateriałowych, palet drewnianych i sposobu obliczenia ich wagi, umów z organizacjami odzysku oraz ewidencji na podstawie, której ustala się masę i ilość opakowań wprowadzanych na rynek.

W odniesieniu do najważniejszych zagadnień, dotyczących opłaty produktowej Jolanta Borowczyk przypomniała, że rozliczenie wykonania obowiązku następuje zawsze pod koniec roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca lub organizacja, którzy nie wykonali obowiązku muszą zapłacić opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

Jednocześnie obydwa podmioty są zobowiązane do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów.

Termin upływa zawsze 31 marca każdego roku, zaś obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Więcej informacji: www.dendros.pl
Źródło: ''