Podsumowanie ekologicznej akcji edukacyjnej „...z natury segreguję!”

Zakończyła się kielecka edycja akcji. Ponad 2 tysiące dzieci z 8 kieleckich szkół i 2 przedszkoli uczyło się prawidłowej segregacji odpadów. Uczniowie w ciągu dwóch tygodni zebrali ponad tysiąc worków posegregowanych odpadów i przygotowali kilkaset prac plastycznych, rzeźb i fotografii o tematyce ekologicznej. Najlepszych nagrodzono na finale akcji, który odbył się 23 października w Szkole Podstawowej nr 25.

W trakcie kieleckiej akcji „...z natury segreguję!” dzieci uczyły się prawidłowej segregacji odpadów oraz przygotowywały przedstawienia na finał i prace artystyczne. Podczas finału akcji „... z natury segreguję!” zostały rozstrzygnięte konkursy: plastyczny, techniczny i fotograficzny, poza tym wybrano najlepszych koordynatorów akcji oraz ogłoszono zwycięskie placówki w konkurencji selektywnej zbiórki odpadów.

Dzieci w sumie zebrały ponad tysiąc posegregowanych worków odpadów opakowaniowych. Akcja miała na celu nauczenie młodych kielczan prawidłowej selekcji odpadów, zgodnie z zasadą, że „liczy się jakość, a nie ilość”. Konkurencja była tak zacięta, że jurorzy musieli ogłosić ex equo dwa pierwsze miejsca. Najlepiej segregowali uczniowie z kieleckich szkół podstawowych nr 25 i 33.

Występy o tematyce ekologicznej - foto PSR Cała akcja nie odbyłaby się bez zaangażowania nauczycieli i pedagogów, którzy jako koordynatorzy projektu w poszczególnych placówkach prowadzili lekcje ekologiczne, konkursy artystyczne i nadzorowali zbiórkę odpadów oraz z własnej inicjatywy organizowali dodatkowe zajęcia i konkursy. To dzięki nim na finał większość szkół przygotowała przedstawienia o tematyce ekologicznej. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i prezentowali inscenizacje podkreślające wagę problemów ochrony środowiska.

Występy poszczególnych szkół były przeplatane zabawami i konkursami przygotowanymi przez organizatorów. Podczas finału uczniowie mogli rywalizować w różnych konkurencjach m.in. w przeciąganiu liny, tańcu ekologicznym, konkursie wiedzy o ochronie środowiska, czy segregacji odpadów na czas.Zwycięscy konkursu selektywnej zbiórki odpadów - foto PSR - Akcja, dzięki zaangażowaniu się w nią nie tylko dzieci, ale całych rodzin, ma wyraźny wpływ na wzrost zainteresowania problemem segregacji odpadów wśród środowisk lokalnych. Warto sobie uświadomić, że przy niewielkim wysiłku możemy poprawić stan środowiska, zmniejszając liczbę odpadów na wysypiskach poprzez ich segregację oraz umożliwienie ich wtórnego wykorzystania. – mówi Katarzyna Owsianka, specjalista ds. szkoleń i edukacji ekologicznej, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

Realizacja kieleckiej akcji „... z natury segreguję!” była możliwa dzięki zaangażowaniu odpowiedzialnych społecznie firm i instytucji troszczących się o ochronę środowiska. Do tego grona zaliczają się władze miasta, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, będący głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji. Partnerem programu była firma Veolia Usługi dla Środowiska SA, czuwająca nad stroną techniczną zbiórki odpadów. Użyczyła ona swoich pojemników i zajęła się wywozem gromadzonych przez dzieci odpadów, Współorganizatorami akcji i fundatorami nagród byli: producent opakowań tekturowych DS Smith Polska SA oraz producent majonezu i musztardy Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”. Cały program akcji „…z natury segreguję!” jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na www.wtrosceonature.com oraz www.psr.pl.
Źródło: ''