Na rynkach światowych możemy zaobserwować coraz większe zainteresowanie odbiorców niektórych produktów dużymi opakowaniami. Opakowania typu big-bag, oktabiny, kontenery stają się coraz bardziej popularne wśród odbiorców dużych ilości produktów. Stają się również bardzo popularne ze względu na możliwość wielokrotnego wykorzystania opakowania – odpada problem utylizacji opakowań.

Firma Huzap wychodząc naprzeciw producentom materiałów sypkich, opracowała szereg urządzeń pakujących w ww. opakowania. Urządzenia WBE 1000/1500 są urządzeniami do automatycznego pakowania produktów proszkowych, granulatów i w postaci kawałków. W urządzeniach tych zastosowano elektroniczne wagi platformowe pracujące w systemie brutto. Umożliwiają one pakowanie produktów w zakresie od kilkuset do 1500 kg. Uniwersalność tych urządzeń polega na tym, że użytkownik w zależności od wymagań klienta, może swój produkt pakować w trzy rodzaje opakowań.

W zależności od własności fizykochemicznych pakowanego produktu, jeżeli jest to wymagane, urządzenia opcjonalnie mogą być wyposażone w systemy zagęszczania produktu w opakowaniu. Urządzenia serii WBE mogą być również rozbudowane o urządzenia automatycznego podawania palet wraz z magazynem palet, oraz urządzenia transportujące napełnione opakowanie do magazynu.

W sytuacjach, gdy nie jest konieczne dokładne odważanie produktu znajdującego się w opakowaniu, firma Huzap oferuje urządzenia do pakowania objętościowego (urządzenie pozbawione wagi elektronicznej). Urządzenia te są bardzo często stosowane w procesach technologicznych, gdzie produkt musi zostać na jakiś czas zmagazynowany lub przewieziony w inną część linii technologicznych.

Przy konstruowaniu ww. urządzeń szczególny nacisk położono na niezawodność oraz dokładność techniki odważania. W urządzeniach tych zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych. Zastosowane materiały w znacznym stopniu zminimalizowały obsługę serwisową urządzeń i zwiększyły ich niezawodność.


e-mail: huzapbm@huzap.pl
www.huzap.pl