Produkcja przemysłowa była w listopadzie aż o 8,5% większa niż przed rokiem - podał GUS. Wynik odpowiada najbardziej optymistycznej prognozie na rynku. To kolejna dobra informacja o stanie gospodarki. Warte odnotowania są dane z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Gospodarka rozpędza się - to pewne. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o solidne 8,5 proc. Rozwiało to ostatecznie spekulacje, że Rada Polityki Pieniężnej mogłaby się pokusić o jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych.

Poniedziałkowe dane GUS o produkcji przemysłowej utwierdziły ekonomistów w przeświadczeniu, że wzrost gospodarczy nabiera tempa. W przemyśle listopad był lepszy, niż się spodziewano - firmy sprzedały towary warte 8,5 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy myśleli, że tempo wzrostu będzie o 1 pkt proc. niższe.

W porównaniu z listopadem 2004 r. wzrost produkcji odnotowano w 22 spośród 29 działów przemysłu. Liczba rosnących branż po wielu miesiącach w końcu zaczęła się zwiększać. Najlepiej radziły sobie firmy produkujące:

• maszyny i urządzenia (wzrost o 26,2 proc.),

• wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych (o 22,8 proc.),

• wyroby z metali (o 17,6 proc.),

• wyroby z drewna (16,5 proc.).

Źródło: GUS, Gazeta Wyborcza
Źródło: ''