Wyniki producenta folii, spółki Eurofilms, w 2007 roku będą lepsze od zakładanych w prognozie 8,1 mln zł zysku netto i 154,3 mln zł przychodów. Stanie się tak, ponieważ prognoza spółki opublikowana jeszcze w prospekcie emisyjnym nie uwzględniała przychodów i zysków z produkcji taśm PET przeznaczonych do wiązania ładunków.

Eurofilms podtrzymał też plany sfinalizowania na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku połączenia ze swoją spółką-matką Ergis. W wyniku połączenia ma powstać podmiot o łącznych przychodach na początku działalności wynoszących 330 mln zł.

Realizowane inwestycje sprawią, że wynik Eurofilms za 2007 rok będzie wyższy niż ten prognozowany, ponieważ inwestycja w PET nie była prognozowana. Nowa linia produktowa taśm poliestrowych PET, służących do pakowania dużych i średnich ładunków, osiągnie docelowe moce produkcyjne 4,8 tys. ton rocznie za trzy lata.

Narastająco w I-IV kw. 2006 roku spółka Eurofilms miała 5,20 mln zł zysku wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 128,79 mln zł wobec 99,46 mln zł. W samym IV kwartale spółka miała 1,24 mln zł zysku netto w IV kw. kw. 2006 roku wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej. Wyniki za IV kwartał tego roku są porównywalne z wynikami za IV kwartał 2005, ale przed rokiem Eurofilms przeprowadził transakcję sprzedaży Erg-Paku, która zwiększyła zysk o 1 mln zł.

Prognoza Eurofilms na 2007 rok zakładająca, wzrost zysku netto do 8,1 mln zł i przychodów do 154,3 mln zł została opublikowana w prospekcie emisyjnym w połowie 2006 roku. Eurofilms jest notowany na GPW od czerwca zeszłego roku. Przedstawiciele Eurofilmsu podtrzymali również plany fuzji ze swoją spółką matką Ergisem. Jej rejestracja ma nastąpić do końca trzeciego kwartału 2006. Ergis również produkuje folie z tworzyw sztucznych, ale inne niż folie stretch. Oprócz tego wytwarza też granulaty z tworzyw sztucznych oraz panele i parapety dla budownictwa.

Zanim dojdzie do konsolidacji, Ergis przejmie 100% udziałów w spółce Drukarnię BAAD, zajmującej się produkcją opakowań giętkich z nadrukiem fleksograficznym. W tym celu Ergis przeprowadzi nową emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a nowe walory zostaną skierowane do obecnych udziałowców Drukarni BAAD. Finalizacja tej akwizycji ma nastąpić do końca lutego.

Eurofilms i Ergis rozglądają się też za kolejnymi celami przejęć w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Eurofilms także po połączeniu z Ergisem nie zamierza zmieniać swojej polityki dywidendowej. Zyski z 2006 i 2007 roku mają trafić na kapitał zapasowy. Dywidenda ma być wypłacona dopiero z zysku za 2008 rok.

Źródło:
Źródło: ''