Amerykańska firma Voridian (Kingsport, Tennessee/USA; www.voridian.com) podnosi od dnia 1 lutego ceny wszystkich swoich gatunków politereftalanów etylenowych (PET) dla opakowalnictwa. Wartość podwyżki, która zostanie wprowadzona między innymi na terenie Europy i Afryki wyniesie 200 EURO za tonę.

Voridian to tzw. „dywizja” grupy Eastman Chemical Company zaliczany jest on do potentatów w zakresie wytwarzania PET dla branży opakowań. Za przyczynę podwyżek firma podaje wzrost kosztów surowcowych i zmniejszającą się zyskowność produkcji.

Źródło: Plastics Information Europe
Źródło: ''