Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-Erg (Erg) poinformował o „dostosowaniu strategii spółki do zmieniających się warunków rynkowych”. Zakłada ona koncentrację Erg w latach 2006-2007 na budowie pozycji konkurencyjnej na rynku folii.

"W chwili obecnej kluczem do radykalnej poprawy rentowności jest przekroczenie przez Spółkę poziomu 5 mln zł przychodów miesięcznie oraz wzrost udziału wyrobów wysoko przetworzonych w strukturze sprzedaży." – głosi komunikat Erg.

Spółka informuje, że nowa strategia, mająca spowodować osiągnięcie znacznie większego udziału w rynku, opiera się na zwiększeniu tempa inwestycji i budowie grupy kapitałowej „dzięki przejęciom średniej wielkości podmiotów produkujących różnego rodzaju folie”. Erg oczekuje, że realizacja pierwszego z elementów pozwoli, od początku przyszłego roku, skorzystać w pełni ze znaczących oszczędności w kosztach zakupów materiałów oraz zwiększy moce produkcyjne. - W ramach realizacji drugiego elementu strategii, Zarząd Erg planuje przejąć 2-3 mniejsze podmioty, w których skupiona zostanie produkcja folii opakowaniowej. W chwili obecnej trwają prace nad kupnem pierwszej spółki o obrotach rocznych około 10 milionów złotych i bardzo satysfakcjonującej rentowności. Rozważane w chwili obecnej przejęcia sfinansowane zostaną ze środków własnych Spółki – głosi komunikat.

Erg planuje przeznaczyć na przejęcia m.in. środki pozyskane ze sprzedaży hali, w której do tej pory odbywała się produkcja taśm.W ZTS Ząbkowice-Erg ma zostać skupiona produkcja folii specjalistycznych – wysokoprzetworzonych. Zarząd spółki prowadzi zaawansowane rozmowy odnośnie wdrożenia do produkcji nowych, nieprodukowanych jeszcze w Polsce, wysokoprzetworzonych wyrobów foliowych. - Wprowadzenie tych rozwiązań postawi Emitenta w roli niekwestionowanego lidera w Polsce w produkcji wysokoprzetworzonych folii polietylenowych – zapowiada zarząd spółki.

Erg informuje, że zmiana strategii spowoduje w tym roku „przejściowe, w stosunku do wcześniej planowanego, pogorszenie rentowności”. Podkreśla jednak, że przeprowadzone inwestycje przełożą się na „skokowy” wzrost wyników w najbliższym czasie. Zarząd poinformował także, że procesy restrukturyzacyjne w drukarni FLEXOKOLOR zostały zakończone i od września firma ta notuje dodatnie wyniki finansowe.

Źródło: Puls Biznesu, www.erg.com.pl
Źródło: ''