Komitet Stały Rady Ministrów przyjął na dzisiejszym posiedzeniu założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Założenia do ustawy
Zasadniczym celem opracowania projektu ustawy jest konieczność uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych m.in. przez wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom prawa z zakresu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Istotnym powodem przygotowania projektu ustawy jest również notyfikowanie Komisji Europejskiej przepisów polskiego prawa z zakresu opakowań i odpadów opakowaniowych.

Dalsze prace nad projektem toczyć się będą na forum Rady Ministrów oraz w Parlamencie.


Źródło: ''