Skonsolidowany zysk netto Mondi za I kwartał 2008 roku wyniósł 59,5 mln zł, prawie o 26 proc. mniej niż w tym samym okresie 2007 roku. Zysk operacyjny grupy kapitałowej zmniejszył się o 28 proc., do 67 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży obniżyły się o 1,6 proc., do 380,5 mln zł.

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. Swój sukces firma przypisuje zdolności zaspakajania potrzeb klientów utrzymujących niezmienny popyt na jej wyroby. W 2007 roku przychód firmy wyniósł ponad 1.508,2 mln PLN. Dzisiaj, z eksportem stanowiącym 78% całkowitej sprzedaży w ujęciu ilościowym, MPP Świecie jest jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie.

W 2007 roku Spółka wyprodukowała 842.000 ton papieru dla przemysłu wytwarzającego tekturę falistą i worki papierowe.

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. jest obecnie częścią Grupy Mondi Packaging, która powstała z połączenia Grupy Frantschach oraz Mondi Packaging Europe. Grupa Mondi Packaging składa się z pięciu dywizji: Paper Corrugated, Bags, Flexibles i Coating. Wszystkie występują dziś pod jednym wspólnym logo Mondi Packaging. Po wejściu w skład Grupy o globalnym zasięgu dysponujemy ogromnym potencjałem pozwalającym osiągać wzrost i sukces, zarówno dla nas jak i dla naszych Klientów i Akcjonariuszy.

Źródło: Grupa Mondi Packaging
Źródło: ''