W dniu 4 lipca br. w siedzibie firmy Antalis Poland odbyła się akcja poboru krwi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej Krewniacy, która od wielu propaguje ideę honorowego krwiodawstwa wspierając tym samym Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi.

Kampania społeczna Krewniacy realizując założenia fundacji, aktywizuje środowiska lokalne i biznesowe. Przeprowadzane zbiórki krwi to jedna z wielu inicjatyw tego ruchu społecznego na rzecz promocji krwiodawstwa. Podczas piątkowej akcji zebrano 5 850 ml tego drogocennego płynu.

„ Cieszę się, że tego typu akcja miała miejsce firmie, ze względów zdrowotnych nie mogłam być dawcą ale całkowicie utożsamiam się z przedsięwzięciem. Moim zdaniem tego typu działania budzą w nas- ludziach uśpione dobro. Warto aby je budzić w nas częściej.”- tak o przeprowadzonej akcji wypowiada się Joanna Renda jedna z osób pracująca w firmie Antalis Poland.„Wiele osób wyrażało swoje poparcie dla tej akcji. Ostra weryfikacja pozwoliła wyłonić 13 dawców, niemniej duża skala zainteresowania oraz pozytywny odzew potwierdzają założenia twórców kampanii, którzy w takich inicjatywach upatrują możliwości kreowania dobroczynnych postaw. – powiedziała Anna Dmochowska organizator zbiórki krwi w firmie Antalis.

Obecnie fundacja prowadzi zbiórkę publiczną na zakup autobusu do poboru krwi. Dwie edycje zbiórki pozwoliły zebrać kwotę 1 300 000 PLN. Całkowity koszt autobusu to 2 500 000. Autobus pozwoli na prowadzenie mobilnej stacji krwiodawstwa pełniąc tym samym funkcję promocyjną i wizerunkową Honorowego Krwiodawstwa.


Źródło: ''