Spółka Boryszew miała 2,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2007 roku wobec 44,90 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 17,44 mln zł wobec 28,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1052,81 mln zł wobec 1330,57 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-IV kw. 2007 roku grupa miała 56,30 mln zł zysku wobec 49,32 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 4833,81 mln zł wobec 5378,24 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2007 roku spółka miała 15,44 mln zł zysku netto wobec 64,00 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: Parkiet
Źródło: ''