Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie podaje prognozę wyników finansowych na 2004 rok.

Prognoza wyników
1) przychody netto ze sprzedaży - 155,5 mln złotych,
2) zysk na działalności operacyjnej - 19,5 mln złotych,
3) zysk brutto - 17,3 mln złotych,
4) zysk netto - 14,0 mln złotych.

Nowe akcje Boryszewa
Przedział cenowy od 500.000 do 700.000 akcji serii D Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA został ustalony na
70-85 zł - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Emisja akcji serii D Boryszewa skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych. W jej wyniku Boryszew planuje pozyskać od 35 do
50 mln zł i przeznaczyć pozyskane środki na inwestycje m.in w majątek produkcyjny.
Źródło: ''