Ukazał się skonsolidowany raport półroczny firmy Boryszew.

Boryszew S.A. jest jednym z największych krajowych producentów środków pomocniczych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na tę grupę składają się środki chemiczne służące przetwarzaniu polichlorku winylu, jego kopolimerów, celulozy i kauczuku. Stosowane do produkcji lakierów nitrocelulozowych, chlorokauczukowych i polistyrenowych, olejów smarnych i dyspersji winylowo-akrylowych. Firma Boryszew produkuje również opakowania z tworzyw.

Wybrane dane finansowe:Źródło: Boryszew SA
Źródło: ''