Zarząd Boryszew SA z siedzibą w Sochaczewie poinformował, że w dniu 29 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Adamskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew poinformował również, że Rada Nadzorcza Boryszew S.A. wybrała firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Boryszew SA i Grupy Kapitałowej Boryszew za 2006 roku. Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest zapisana na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 prowadzoną przez KRBR. Boryszew Spółka Akcyjna nie korzystała wcześniej z usług tego podmiotu. Umowa ma zostać zawarta na okres badania sprawozdań za 2006 rok.

W 1911 roku zostało założone Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Po II wojnie światowej fabryka została upaństwowiona. W 1991 roku w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Boryszew ERG powstała spółka Boryszew S.A. o 100% udziale kapitału prywatnego. Od maja 1996 roku akcje Spółki są notowane na GPW.

W 1999 roku Boryszew, oferujący szeroką gamę produktów z branży chemicznej i opakowaniowej, pozyskał inwestora strategicznego w postaci Pana Romana Karkosika. Nowy akcjonariusz zapoczątkował dynamiczny rozwój spółki. Przejęcia przedsiębiorstw produkcyjnych z branży połączone z ich restrukturyzacją, fuzje oraz organiczny wzrost sprzedaży spółek Grupy przyczyniły się do znacznej poprawy wyników, którą docenili inwestorzy poprzez wzrost kursu akcji na GPW. W ciągu kilku lat powstała jedna z największych Grup chemicznych w Polsce.

Opakowania z poliolefin firmy Boryszew (PP, PE) i spienionego polistyrenu (EPS) to wynik wieloletniego doświadczenia produkcyjnego Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. Oferowane w sprzedaży łubianki, wiadra i beczki to opakowania obojętne fizjologicznie i odporne na większość związków chemicznych. Posiadają atesty PZH i Instytutu Morskiego, zezwalające na kontakt z żywnością. Chętnie używane przez sadowników, plantatorów przetwórnie owocowo-warzywne i rybne, zakłady cukiernicze, chłodnie i zamrażalnie a także gospodarstwa domowe. Wyjątkowo trwałe, wygodne w transporcie i magazynowaniu, z powodzeniem nadające się do wielokrotnego użycia. Dynamicznie rozwijający się rynek opakowań styropianowych, wymusza na producentach wytwarzanie produktów estetycznych o najwyższej jakości. Zaspakajając te oczekiwania, Boryszew S.A. oferuje różnorodne ich wielkości i kształty, stosując do produkcji opakowań z EPS światowej jakości surowce.

Źródło: Boryszew S.A.
Źródło: ''