Grupa Azoty ZAK S.A. wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" otrzymała wyróżnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za innowacyjną technologię wytwarzania estrów specjalistycznych na bazie alkoholi OXO.

Grupa Azoty ZAK S.A. - technologia estrów specjalistycznych wyróżniona Polskim Produktem Przyszłości

Konkurs Polski Produkt Przyszłości, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, to Konkurs promujący innowacyjność, nowoczesność, postęp i przedsiębiorczość. Powstał on z myślą o tych, dla których poszukiwanie nowych rozwiązań to pasja, potrzeba tworzenia, ulepszania, odkrywania tego co dotąd nieznane. Jest skierowany do przedsiębiorców i naukowców, badaczy, twórców innowacyjnych rozwiązań, pracujących indywidualnie jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych.

Gala wręczenia nagród XIX już edycji konkursu odbyła się 30 listopada br. w Warszawie z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego. W swym przemówieniu podkreślał on przede wszystkim rolę i znaczenie konkursu Polski Produkt Przyszłości dla rozwoju gospodarki.

Dyplom został odebrany przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusza Gramzę oraz dyrektora ICSO Andrzeja Kruegera. Nagrody wręczała Prezes PARP Patrycja Klarecka, która wyraziła swoje uznanie dla determinacji i wysiłku zespołów pracujących nad wyróżnionymi projektami. Doceniła ona rownież współpracę świata nauki z przemysłem i chęć podjęcia inwestycyjnego ryzyka.

Wyróżniona technologia umożliwi wprowadzenie nowych plastyfikatorów polimerowych do oferty Grupy Azoty ZAK S.A. W sposób bezpośredni wpiszą się one w zakres bioproduktów z uwagi na zastosowanie bioodnawialnego kwasu bursztynowego. Jego wykorzystanie zwiększy stopień „ekologizacji” produktów. Spółka będzie pionierem w zakresie zastosowania kwasu biobursztynowego do wytwarzania bioplastyfikatorów.

- "To innowacyjne rozwiązanie produktowe na skalę międzynarodową." – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza – "Wśród wielu zalet nowych plastyfikatorów są korzystne właściwości użytkowe – między innymi niższa migracja, znacznie niższa lotność oraz pozytywny wpływ na właściwości wytrzymałościowe tworzywa. Ponadto planowana produkcja na bazie odnawialnego kwasu biobursztynowego przełoży się na korzyści dla środowiska naturalnego."

Innowacja procesowa również wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego ze względu na zmniejszoną ilość operacji technologicznych, co skutkuje m.in. niższym zużyciem energii elektrycznej i wody, eliminacją wysokowrzących estrów, sprawniejszym systemem wydzielania składników organicznych (alkoholi). 

Nagrodzona technologia umożliwi zwiększenie zastosowania plastyfikatorów Grupy Azoty ZAK S.A. w specjalistycznych aplikacjach, szczególnie w tzw. segmentach wrażliwych dotyczących produktów medycznych, zabawek dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, opakowań żywności, z dostosowaniem do obowiązujących wymagań rynkowych i unijnych w zakresie czystości, jakości i bezpieczeństwa stosowania.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już przyznało Grupie Azoty ZAK S.A. dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania technologii wytwarzania estrów specjalistycznych, w ramach konkursu „LINIE PILOTAŻOWE” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spółka przeprowadzi szereg zaawansowanych prac rozwojowych, które mają zaowocować uzyskaniem szerokiej gamy nieftalanowych plastyfikatorów niskocząsteczkowych oraz innowacyjnych plastyfikatorów poliestrowych. 

Technologia wytwarzania estrów specjalistycznych na bazie alkoholi OXO powstała we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

 

Więcej informacji o Grupie Azoty