Szanowni Państwo! Jako patron internetowy przekazujemy najnowsze informacje o IV-tym Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar i I-szym Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar. Oba konkursy odbywają się pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP), Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl zapraszają studentów, projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2008, poszerzonym o pierwszy Krajowy Konkurs Projektów Opakowań Student PakStar. Powołanie konkursu Student PakStar w ramach konkursu PakStar było odpowiedzią na apel Światowej Organizacji Opakowań o wprowadzenie do krajowych konkursów tej nowej kategorii, obejmującej prace projektowe słuchaczy średniego i wyższego poziomu nauczania w celu wykorzystania dla rozwoju wzornictwa opakowań skarbnicy talentów, jaką jest środowisko młodzieży kształcącej się w tym kierunku.

Współorganizatorem konkursu Student PakStar jest Akademia Sztuk Pięknych ASP w Warszawie. Władze Akademii wystąpiły do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o objęcie konkursu Student PakStar patronatem honorowym.

Organizatorzy konkursów zachęcają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe, oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w Światowych konkursach opakowań: WorldStar i Student World Star, organizowanych przez World Packaging Organization WPO.

Sukcesy poprzednich edycji konkursu PakStar dowiodły, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.

Organizatorzy:


Patroni prasowi:


CEL I ZASADY KONKURSÓW

Celem konkursu PakStar i jego odmiany Student PakStar jest wyrażenie uznania oraz nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Zasady i warunki udziału w konkursach wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.cobro.org.pl; www.pio.pl; www.asp.waw.pl; www.taropak.pl; www.opakowania.com.pl. Zasady te wynikają z postanowień regulaminów konkursów WorldStar i Student World Star.

Ze względu na różnice w wymaganiach formalnych, sposobie przeprowadzania i nagradzania w obydwu konkursach, ich regulaminy oraz zaproszenia do udziału zostaną rozesłane oddzielnie: na konkurs PakStar roześle je COBRO, natomiast na konkurs Student PakStar – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA i KRYTERIA OCENY

Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie: PakStar 2008 mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, zwane dalej „wzorami”, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

Komisja Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań - dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria:

- nowoczesność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych,
- przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania,
- ochrona zawartości,
- walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe.

WYNIKI KONKURSÓW

Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2008 roku, natomiast ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień we wrześniu 2008 roku podczas Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK w Poznaniu.

Wyniki konkursów rozpowszechniane będą w prasie branżowej, folderze LAUREATÓW oraz mediach, w tym w internecie na stronach organizatorów konkursów. Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku LAUREATÓW na Targach TAROPAK 2008, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku PakStar oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych. Nagrody i wyróżnienia, przyznane w obu konkursach, upoważniają Laureatów do ubiegania się o trofea światowych konkursów opakowań: WorldStar i Student World Star.

Dotychczasowi Laureaci Światowego Konkursu Opakowań WorldStar z Polski:
- Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa - pudełko do detalicznej sprzedaży i prezentacji kosmetyków (WorldStar 2003)
- Ecolean Poland Sp. z o.o., Jaworowa Raszyn - folia Lean Cover Carbon Black (LCCB) do pakowania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (WorldStar 2004)
- Hartmann Polska Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski – opakowanie do jaj iMAGICTM (WorldStar 2004)
- MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., Rzeszów - worek do nawozów mineralnych (WorldStar 2004)
- OWENS ILLINOIS Polska S.A. Jarosław i AGROS NOVA Sp. z o.o., Warszawa - słoik szklany do dżemu o nazwie „Łowicz Czeko Dżemi” (WorldStar 2006)
- Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa - opakowanie prezentacyjne z tektury falistej do wieszaków na krawaty (WorldStar 2006)
- Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o., Działdowo - Butelki szklane serii „FLAME” do wód toaletowych i perfum (WorldStar 2006)
- Goodwell Polska Sp. z o.o., Gryfice - Opakowanie z tektury falistej – wkład do wózków sklepowych (WorldStar 2006)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać w terminie do 31 marca 2008 pod adresem:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań 02-942 Warszawa
ul. Konstancińska 11

Zainteresowani udziałem w konkursach proszeni są o podanie danych adresowych w celu przesłania zaproszenia i regulaminu wraz z formularzem zgłoszenia udziału lub zapoznania się z regulaminami i pobrania formularzy ze stron internetowych organizatorów.

Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu 022 842 20 11 w. 50 oraz na stronach internetowych:
COBRO: www.cobro.org.pl, PIO: www.pio.org.pl, ASP: www.asp.waw.pl, MTP: www.taropak.pl, Internetowy Serwis Branżowy: www.opakowania.com.pl

REGULAMIN PakStar 2008

Regulamin Student PakStar 2008


Źródło: ''