Młodzież przywozi do Parlamentu Europejskiego swoje pomysły na kwestie energetyczne

Rafał Mularski za Starachowic wśród zwycięzców konkursu FuturEnergia
Parlament Europejski w Brukseli to niewątpliwe najlepsze miejsce na wręczenie nagród w ogólnoeuropejskim konkursie dla uczniów i studentów na temat oszczędności energii, ochrony klimatu i racjonalnego wykorzystania surowców naturalnych. Międzynarodowy internetowy projekt edukacyjny FuturEnergia w czwartym roku swojej działalności po raz kolejny nagradza najciekawsze pomysły młodzieży na rozwiązanie współczesnych wyzwań. Tym razem uczniowie poproszeni zostali o zaprojektowanie pojazdu, którym można podróżować, zużywającego możliwie najmniej paliwa lub do zaprojektowania źródła energii, które spełni zapotrzebowanie populacji 100 tys. osób bez wykorzystywania paliw kopalnych. Uczestnicy konkursu zgłosili wiele naprawdę niezwykłych pomysłów, których opracowanie nie byłoby możliwe bez wykorzystania tworzyw sztucznych.

W konkursie projektowym na temat: Zaprojektuj takie źródło energii, z którego skorzystać będzie mogło 10 000 osób bez potrzeby korzystania z paliw kopalnych zwyciężył Rafał Mularski Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach z pracą „Zrównoważona energia - energia geotermalna i energia słoneczna”, wykonana pod opieką Beaty Sławińskiej – Kopyś.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych, pochodzący się z Danii, Polski, Portugalii i Włoch, spotkają się w Brukseli 13 stycznia 2010. Będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w siedzibie Parlamentu Europejskiego pod patronatem europosłanki Edite Estrela, vice przewodniczącej Komitetu Praw Kobiet i Równości Płci.

W tegorocznej edycji konkursu FuturEnergia, organizowanego przez PlasticsEurope – ogólnoeuropejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych wspólnie z European School Net – międzynarodowym konsorcjum 31 ministerstw edukacji, udział wzięło ponad 1500 uczniów i studentów w wieku od 10 do 20 lat, reprezentujących 27 krajów europejskich.

FuturEnergia - „Energia jest naszą przyszłością”.
Informacje o projekcie


Zagadnienia związane z tematem energii i ochroną środowiska wzbudzają zainteresowanie wielu środowisk. Naglącym problemem stała się potrzeba wprowadzenia zmian ukierunkowanych na ochronę środowiska zarówno na poziomie decydentów, jak i osób niezwiązanych bezpośrednio z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope i portal European Schoolnet od czterech lat kierują swoje działania do młodzieży i nauczycieli z całej Europy. Ich inicjatywa FuturEnergia „Energia jest naszą przyszłością” ma na celu zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i uświadomienie wpływu zużycia energii na zmiany klimatu oraz zainspirowanie młodzieży do tworzenia własnych rozwiązań pozwalających na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Organizatorom zależy na szerzeniu wiedzy oraz trosce o środowisko i zrównoważony rozwój.

FuturEnergia w Europie
FuturEnergia „Energia jest naszą przyszłością” to projekt dla szkół stworzony przez European Schoolnet we współpracy z PlasticsEurope. Od 2006 roku projekt wspiera i promuje nauczanie na temat energii w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych poprzez zwiększanie świadomości uczniów na temat tego, w jaki sposób zużycie energii może wpływać na zmiany klimatu oraz w jaki sposób zaawansowane materiały mogą przyczynić się do oszczędności energii i zasobów naturalnych. Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu dotyczą trzech obszarów tematycznych:
- oszczędność energii jako efekt wpływu odpowiedniego wzornictwa i właściwie dobranego materiału na obniżenie zużycia energii;
- ochrona klimatu przez zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery;
- racjonalne wykorzystanie zasobów przez ochronę zasobów naturalnych i zrównoważony rozwój.

Program wspiera nauczanie na temat energii w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych, które mogą być realizowane podczas zajęć z przedmiotów, takich jak: nauki ścisłe, języki, sztuka, geografia, nauki społeczne, historia czy informatyka.

W programie mogą brać uczniowie i studenci w wieku od 10 do 20 lat mieszkający w państwach należących do Unii Europejskiej, krajach kandydackich oraz w państwach należących do EFTA. Udział w programie jest bezpłatny.

Uczniowie i studenci mogą wziąć udział w serii różnorodnych akcjach online m.in. comiesięcznych czatach i konkursach, koncentrujących się na zagadnieniach związanych z oszczędnością energii, ochroną klimatu i zachowaniem naturalnych zasobów. W programie do tej pory wzięło udział ponad 2 miliony uczniów.
Trzy z działań minionej edycji (rok szkolny 2008/2009) to:

1. Konkurs projektów - uczniowie i studenci (w wieku od 16 do 20 lat) mieli za zadanie zaproponować i zaprojektować rozwiązanie (sformułowane w ojczystym języku uczniów) dla wybranego przez nich wyzwania z zestawu zaproponowanych przez organizatorów scenariuszy, określających wyzwania związane z energią i wykorzystaniem zasobów.
2. Konkurs Tropiciele Energii - uczniowie w wieku od 10 do 16 lat mieli za zadanie wskazać w swoich społecznościach lokalnych przykłady pozytywnych zachowań ukierunkowanych na oszczędzanie energii i zasobów naturalnych. Do realizacji zadania mieli zaangażować postać bohatera FuturEnergia, którego charakterystykę była dostępna na stronie internetowej projektu FuturEnergia, a prace mogli dostarczyć bądź w postaci krótkiego filmu przedstawiającego sytuację bądź dwóch zdjęć wraz z opisem będącym uzasadnieniem wybranego rozwiązania.
3. Debaty na temat energii - zaproponowanych zostało sześć tematów wiodących do przeprowadzenia dyskusji wśród uczniów i studentów (w wieku od 12 do 20 lat) na temat energii. Każdemu z tematów towarzyszą odpowiednie materiały dydaktyczne, pomocne nauczycielom w przygotowaniu i przeprowadzeniu dyskusji. Klasy biorące udział w dyskusjach miały za zadanie dostarczyć ich streszczenie wraz z dwoma zdjęciami, a wszystkie sprawozdania z debat były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu FuturEnergia.

Sukcesy FuturEnergia w Polsce
W edycji konkursu FuturEnergia 2008/2009 w konkursie projektowym na temat: Zaprojektuj takie źródło energii, z którego skorzystać będzie mogło 10 000 osób bez potrzeby korzystania z paliw kopalnych zwyciężył Rafał Mularski Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach z pracą „Zrównoważona energia - energia geotermalna i energia słoneczna”
Wśród zwycięzców poprzednich edycji edycji FuturEnergia znaleźli się:
Marta Dołgoszyj, Dawid Michalski i Michał Kacprzak z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu (edycja 2007/2008) oraz Ignacy Tuszyński ze Złotoryi koło Torunia i Paweł Otremba z Opola (edycja 2006/2007).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Anną Kozera-Szałkowską (Polska) lub Hanane Taidi (Bruksela) e-mail: hanane.taidi@plasticseurope.org

Nota edytorska :
1. Strona programu „Energia jest naszą przyszłością” to www.futurenergia.org
2. Projekt FuturEnergia („Energia jest naszą przyszłością”) realizowany jest przez PlasticsEurope w e współpracy z European Schools Net (EUN). EUN to działające na zasadzie non-profit konsorcjum 30 europejskich ministerstw edukacji powstałe w 1997. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eun.org
3. Informacje o PlasticsEurope dostępne na stronie www.plasticseurope.org
oraz www.plasticseurope.pl

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.
Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.
Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org

Źródło: PlasticsEurope