Krajowa Izba Opakowań i COBRO zaprasza na seminaria szkoleniowe "KRAJOWE REGULACJE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH", które odbędą się w następujących terminach: I termin 24.09.2002

Program seminarium będzie obejmował m. in. nowelizację ustaw:
* o opakowaniach i odpadach
* o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
* oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej jak również informacje o deklarowaniu zgodnosci opakowan z wymaganiami w przypadku eksportu wyrobów do Czech.

Uczestnicy mogą zgłosić wcześniej problemy związane z ustawami, zostaną one omówione podczas zajęć warsztatowych.

Seminarium odbędzie się w COBRO przy ul. Konstancinskiej 11 w Warszawie.

Informacja dotycząca seminarium i zgłoszenie uczestnictwa:
dr inż. Hanna Żakowska - Kierownik Zespołu ds. Ekologii Opakowań
Tel. 0-22 842 20 11 w.18, Fax: 0-22 842 23 03,
e-mail:ekopack@cobro.org.pl

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 500 zł, dla członków Krajowej Izby Opakowań 300 zł

Szczegółowy program seminarium:

Godz. 9.00-10.30
Rejestracja uczestników

Godz. 10.30
Otwarcie Seminarium
dr inż. Hanna Żakowska, Kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO: Krajowy system gospodarki odpadami opakowaniowymi. Nowe zasady odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe

Godz. 11.00-11.30
dr inż. Jan Korytkowski, Wydział Ochrony Środowiska Biura Zarządu m.st. Warszawy: Sytuacja formalno - prawna odpadów opakowaniowych w gospodarce odpadami
. Terminy i definicje dotyczące odpadów opakowaniowych
. Rodzaje odpadów opakowaniowych i miejsca powstawania
. Zasady odzysku i recyklingu

Godz. 11.30-12.30
Marek Sobiecki, Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska: Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz nowelizacja tych ustaw

Godz. 12.30-13.00
Przerwa na lunch

Godz. 13.00-15.00
Warsztaty konsultacyjne
. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników seminarium
. Sposoby wypełniania obowiązków wynikających z nowych regulacji prawnych
. Sposób obliczania opłat recyklingowych oraz produktowych
. Poziomy odzysku i recyklingu
. Problemy związane z kaucją na opakowania substancji niebezpiecznych
. Rola organizacji odzysku
. Znakowanie opakowań związane z wymaganiami ochrony środowiska
. Informacja o deklarowaniu zgodności opakowań z wymaganiami w przypadku eksportu wyrobów do Czech

Godz. 15.00
Podsumowanie i zamknięcie seminarium
Rozdanie świadectw ukończenia seminarium szkoleniowego

ZAPRASZAMY
Źródło: ''