W dniach 21 – 22 czerwca b.r. przebywała w Moskwie, na zaproszenie Stowarzyszenia SOJUZPAK, delegacja Krajowej Izby Opakowań w składzie: prof. dr hab. inż. .Stanisław Tkaczyk – prezes Izby oraz mgr inż. Wacław Wasiak - dyrektor Biura Izby.

W trakcie pobytu przedstawiciele KIO zwiedzili VII Międzynarodową Wystawę Opakowań ROSUPAK’2002 oraz przeprowadzili rozmowy z kierownictwem SOJUZPAK-a.
SOJUZPAK jest stowarzyszeniem producentów i użytkowników opakowań. Podobnie jak Krajowa Izba Opakowań, SOJUZPAK istnieje od 1994 roku i zrzesza ok. 350 producentów i użytkowników opakowań z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Litwy. Członkami SOJUZPAK-u są również firmy zagraniczne. Podobnie, jak KIO, organizacja ta prowadzi działalność wspierającą firmy będące jej członkami (obsługa organizacyjno-konsultacyjna i informacyjna, promocja, wydawnictwa, kształcenie i doskonalenie kadr, informacja handlowa i naukowo-techniczna, ekologiczne aspekty opakowalnictwa, ochrona środowiska).

W wyniku spotkania ustalono harmonogram działań, których celem będzie rozwój produkcyjnych i handlowych kontaktów pomiędzy polskimi i rosyjskimi producentami i projektantami opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Przedstawiciele KIO zaproponowali utworzenie wspólnego banku ofert oraz program działań w dziedzinie promocji firm - członków obu organizacji na swoich rynkach.
Zarówno Krajowa Izba Opakowań, jak i Stowarzyszenie SOJUZPAK zamierzają w przyszłości odgrywać ważną rolę w przedmiocie uwiarygodniania firm swoich członków, jako partnerów w kontaktach komercyjno-kooperacyjnych. Ustalono, iż do końca br. zostanie podpisane stosowne porozumienie o wieloletniej współpracy pomiędzy KIO i SOJUZPAK-iem.

Na zakończenie pobytu w Moskwie, delegacja Krajowej Izby Opakowań spotkała się z polskimi firmami opakowaniowymi, prezentującymi swoje oferty na VII Międzynarodowej Wystawie Opakowań ROSUPAK’2002. W wystawie tej uczestniczyło 50 polskich firm związanych z przemysłem opakowań.
Źródło: ''