Data publikacji: .

IFS Office Central & Eastern Europe ma przyjemność poinformować, iż w dniu 3 sierpnia 2018 Rada Nadzorcza GFSI (Global Food Safety Initiative), uznała Standardy IFS Food, IFS Logistics i IFS PacSecure za zgodne z nową wersją 7.1 „GFSI Benchmarking Requirements”.

Standardy: IFS Food, IFS Logistics, IFS PacSecure uznane za zgodne z nową wersją 7.1 „GFSI Benchmarking Requirements”

„GFSI Benchmarking Requirements” jest zbiorem dokumentów dla programów certyfikacji bezpieczeństwa żywności. Jest to najszerzej akceptowany na świecie dokument porównawczy dotyczący wymogów bezpieczeństwa żywności.

Właściciel programu certyfikacyjnego (CPO) musi pomyślnie przejść proces benchmarkingu GFSI, aby zostać uznanym przez GFSI.

W 2017 r. GFSI opublikowało nową wersję 7.1 wymagań benchmarkingowych jako część swojego celu, jakim jest ciągła ewolucja przy uwzględnieniu nowych wyzwań branżowych, najlepszych praktyk i zaangażowania interesariuszy.

IFS, jeden z uznanych od wielu lat przez GFSI właścicieli programów certyfikacyjnych (CPO), został zaproszony do przeprowadzenia nowej oceny. To wspólne ćwiczenie jest jednym z kluczowych sposobów sprawdzenia, czy nowe wymagania są zaimplementowane w całej branży, by zapewnić bezpieczeństwo żywności dla wszystkich konsumentów.

Stephan Tromp, dyrektor zarządzający IFS, z zadowoleniem przyjął wiadomość, mówiąc:

- „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS PacSecure spełniły wymagania benchmarkingu zgodnie z nową wersją wymagań benchmarkingowych GFSI”.

Podkreślając solidne zarządzanie programami certyfikacyjnymi IFS, Tromp dodał:

- "Nasz Program Intergalności (Integrity program) i egzamin auditorów gwarantują wysoką jakość standardów IFS. Dlatego w pełni popieramy nowe wymagania „GFSI Benchmarking Requirements v 7.1. Proces benchmarkingu był dla IFS ekscytującą okazją do przejrzenia wszystkich naszych narzędzi i procesów. Również dyskusje z ekspertami GFSI dały nam wartość dodaną i stały się bodźcem do dalszych ulepszeń”.

IFS oczekuje dalszej współpracy z GFSI i zamierza nadal podnosić poprzeczkę w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

GFSI pochwala IFS za ich osiągnięcia i za ich wysiłki na rzecz poprawy zaufania konsumentów poprzez rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem żywności.

Temat bezpieczeństwa żywności jest tematem przewodnim działań IFS na całym świecie. Kolejną okazją do rozmów w tym zakresie będzie V JUBILEUSZOWA EDYCJA KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI organizowana przez IFS Office Central & Eastern Europe w dniu 6 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

W ramach wydarzenia odbędzie się również wystawa produktów innowacyjnych.

 

Więcej na temat V Kongresu Bezpieczeństwa Żywności

 

Kontakt:

Aleksandra Tokarz
tel: +48 722 222 928
e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com

Marek Marzec
tel: +48 601 957 701
e-mail: marzec@ifs-certification.com