Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. informuje o zmianie strategii przyłączania spółek określonej w Prospekcie Emisyjnym akcji serii D. Rozpoczęty został proces przyłączania spółki zależnej Elana S.A. na bazie wyceny wartości spółki przejmowanej, tj. na dzień 01.07.2004 r. Przyłączenie nastąpi zgodnie z art. 515 §1 KSH. Zgodnie z przyjętym harmonogramem połączenie spółek planowane jest na 31.12.2004 r. W dalszej kolejności będą przyłączane kolejne spółki wymienione w Prospekcie Emisyjnym.