Odpady - cenny materiał do wielokrotnego użytku

Recykling wpływa pozytywnie na środowisko, dając możliwość wielokrotnego użycia wielu odpadów. Dzięki temu możliwe jest ponowne ich wykorzystanie i nadanie im nowego życia.

Komentarze: 0

Projektowanie korzystne dla recyklingu

Korzyści płynące z projektowania dla recyklingu to przede wszystkim zwiększony poziom recyklingu tych produktów, ograniczone wykorzystanie surowców rzadkich, emisja dwutlenku węgla oraz zużycia energii i surowców w produkcji.

Komentarze: 0

Recykling coraz ważniejszy dla przedsiębiorstw

Zróżnicowany rozwój możliwy jest dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu odpadami oraz recyklingowi. Kwestie te stają się dla przedsiębiorców coraz popularniejsze.

Komentarze: 0

Owens-Illinois uczy o szkle i jego cyklu życia

Podczas Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów odbyło się spotkanie, na którym poruszono tematykę recyklingu szkła oraz kreatywnych sposobów jego ponownego wykorzystania i zmniejszenia ilości odpadów. Przedstawiciele O-I oraz lokalne...

Komentarze: 0

Zmiany w gospodarce odpadami

Z dniem 23 stycznia 2016 r. ważność stracą decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Komentarze: 0

Butelki PET kontra promienie UV

Światowy lider w rozwoju PET, Plastic Technologies Inc. (PTI), przeprowadził badania dotyczące wystawiania butelek na promieniowanie UV przed procesem recyklingu.

Komentarze: 0

Środowisko a decyzje konsumenckie

Z 6000 przebadanych konsumentów w 12 krajach, ponad 70% twierdzi, że troska o środowisko jest istotnym czynnikiem przy wyborach konsumenckich. Sprawdź jak ekologia wpływa na najczęściej kupowane marki napojów.

Komentarze: 0