Zasady recyklingu opakowań po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zaznacza, że tylko firmy posiadające właściwy kod odpadu dla pustych opakowań po ŚOR mają prawo do recyklingu odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.

Komentarze: 0

Edukacja w zakresie ekologii kluczową kwestią

Według ankiety Omnibus, przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Respondi na zlecenie organizacji non-profit Friends of Glass, koordynowanej przez Ardagh Group oraz Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE), kraje muszą inwestować w...

Komentarze: 0

Tetra Pak z ekologiczną energią do 2030 r.

Firma weźmie udział w inicjatywie RE100, która gromadzi firmy zobowiązujące się do pokrycia swojego zapotrzebowania na energię uzyskaną w całości ze źródeł odnawialnych.

Komentarze: 0

Odpady - cenny materiał do wielokrotnego użytku

Recykling wpływa pozytywnie na środowisko, dając możliwość wielokrotnego użycia wielu odpadów. Dzięki temu możliwe jest ponowne ich wykorzystanie i nadanie im nowego życia.

Komentarze: 0

Projektowanie korzystne dla recyklingu

Korzyści płynące z projektowania dla recyklingu to przede wszystkim zwiększony poziom recyklingu tych produktów, ograniczone wykorzystanie surowców rzadkich, emisja dwutlenku węgla oraz zużycia energii i surowców w produkcji.

Komentarze: 0

Recykling coraz ważniejszy dla przedsiębiorstw

Zróżnicowany rozwój możliwy jest dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu odpadami oraz recyklingowi. Kwestie te stają się dla przedsiębiorców coraz popularniejsze.

Komentarze: 0

Owens-Illinois uczy o szkle i jego cyklu życia

Podczas Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów odbyło się spotkanie, na którym poruszono tematykę recyklingu szkła oraz kreatywnych sposobów jego ponownego wykorzystania i zmniejszenia ilości odpadów. Przedstawiciele O-I oraz lokalne...

Komentarze: 0

Zmiany w gospodarce odpadami

Z dniem 23 stycznia 2016 r. ważność stracą decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Komentarze: 0