„Działaj z imPETem” z producentami wody i napojów!

Czterech producentów wody i napojów: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. – Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. uruchomiło pionierski projekt ponad podziałami...

Komentarze: 1

Nawet 90% butelek PET może trafić do ponownego przetworzenia

W 2016 roku zebrano w Polsce 11 654,3 tys. ton odpadów komunalnych, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypadało aż 303 kg śmieci. Zaledwie niecałe 8 kg z nich stanowiły selektywnie zebrane tworzywa sztuczne (wg GUS). Tymczasem segregacja...

Komentarze: 0

Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma coraz większy wpływ na innowacje technologiczne, mix energetyczny, czy recykling - to wnioski panelistów podczas VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Konferencję otworzył wiceminister...

Komentarze: 0

Znaczenie recyklingu w odzyskiwaniu odpadów

Mimo coraz większej świadomości Polaków w zakresie ochrony środowiska oraz segregacji odpadów, poziom recyklingu w naszym kraju jest wciąż stosunkowo niski. Odpady stanowią niewykorzystany potencjał, a wiele surowców jest traconych, z...

Komentarze: 0

Nowe zasady ewidencji odpadów

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach przewiduje zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów. Ma się ona odbywać drogą elektroniczną, co będzie wymagało adaptacji systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach do nowych regulacji.

Komentarze: 0