Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma coraz większy wpływ na innowacje technologiczne, mix energetyczny, czy recykling - to wnioski panelistów podczas VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Konferencję otworzył wiceminister...

Komentarze: 0

Znaczenie recyklingu w odzyskiwaniu odpadów

Mimo coraz większej świadomości Polaków w zakresie ochrony środowiska oraz segregacji odpadów, poziom recyklingu w naszym kraju jest wciąż stosunkowo niski. Odpady stanowią niewykorzystany potencjał, a wiele surowców jest traconych, z...

Komentarze: 0

Nowe zasady ewidencji odpadów

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach przewiduje zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów. Ma się ona odbywać drogą elektroniczną, co będzie wymagało adaptacji systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach do nowych regulacji.

Komentarze: 0

Recykling butelek PET

Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego głównym założeniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Komentarze: 0