Nowy projekt rozporządzenia o selektywnej zbiórce odpadów

Z dniem 1 lipca 2017 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego...

Komentarze: 0

Projekt opakowania a najnowsze wymogi prawne

Opakowanie to element stanowiący wierzchnią warstwę danego produktu. Przede wszystkim ma ono na celu jego ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz ułatwienie transportu. Oprócz funkcji ochronnych pełni ono również funkcję informacyjną...

Komentarze: 0

Wotum nieufności dla Komisji Europejskiej

Taki wniosek wpłynął do szefa Parlamentu Europejskiego ze względu na brak publikacji naukowych kryteriów dla związków endokrynnie czynnych, czyli substancje szkodliwe zawarte w opakowaniach.

Komentarze: 0

Zmiany w gospodarce odpadami

Z początkiem nowego roku na przedsiębiorców czekają zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. 1 stycznia 2016 roku niektórych z właścicieli firm obowiązywać będzie także obowiązek przeprowadzenia audytu opakowaniowego, a zmianie...

Komentarze: 0

Zmiany w odzysku opakowań

1 stycznia 2016 roku wszystkie organizacje rozliczające odpady na mocy najnowszej ustawy muszą podnieść kapitał zakładowy do wysokości 2,5 mln złotych. To także problem dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.

Komentarze: 0